Menu
Home Page

Meet the Staff

Head Teacher Mrs   Baldwin       SENCO Mrs Jones  
Deputy Headteacher Mrs   Maciver       HLTA Mrs Duckett  
Assistant Headteacher   Miss   Wilson       Cover Supervisor Mrs  Evison  
Reception Teacher Miss    Velasco       Cover Supervisor Ms Szymkowicz  
Reception Teacher Mrs   Thorpe       Teaching Assistants Mrs Williams  

Reception Teacher

Miss 

 

Wainwright

        Mrs Archbold  
Teaching Assistant Mrs    McClennon      
   
Miss Beaumont  
Teaching Assistant Mrs    Rummens         Mrs Brodie  
Teaching Assistant Miss    Slater         Mrs Burke  
Teaching Assistant Mrs    Bailey         Mrs  Daly  
Teaching Assistant Miss   Routledge         Mrs Davies  
Year 1 Teacher Mr    Jones         Miss Farrell  
Year 1 Teacher Miss    McShane         Mrs McWilliam  
Teaching Assistant Mrs    Palmer         Mrs Gower  
Teaching Assistant Mrs   Biddlecombe         Mrs Grady  
Year 2 Teacher Miss   Grocott         Miss  Jeffreys  
Year 2 Teacher Mrs   E. Marshall         Mrs  Jones  
Year 3 Teacher Miss   G. Marshall         Mrs Kelly  
Year 3 Teacher Mr   Donoghue         Miss McVey  
Year 4 Teacher Miss   Finlayson         Miss  O'Brien  
Year 4 Teacher Mrs   Franklin         Miss Roberts  
Year 4 Teacher Miss   Wilson         Miss  Sargeant  
Year 5 Teacher Mr   Evans         Mrs  Scott  
Year 5 Teacher Mrs   Cranshaw         Mrs  Upton  
Year 6 Teacher Miss    Lawes         Mrs Whitelaw  
Year 6 Teacher Miss    Richardson         Mrs Lovelady  
Year 6 Teacher Miss    Robinson       Welfare Supervisor Mrs  Farrell  
Base 1 Teacher Mr    Parry       Welfare Assistants Mrs

McWilliam

 
Base 2 Teacher Mrs   Greaves         Miss Foreman  
Base 3 Teacher Mrs   Kelly         Miss Rocks  
Intervention Teacher Miss    Au         Mrs Jackson  
Office Manager Mrs   Owens         Mrs Burness  
Admin Officer Mrs   Redman         Mrs Chesworth  
Admin Officer Mrs    Lewis         Mrs Esmaeli  
Site Manager Mr   Arnold         Mrs  McAdam  
Caretaker Mr    Mouat         Mrs  Murray  
After-School Manager  Miss   Sargeant         Mrs Hartley  
Breakfast Club Manager Mrs   Williams              
Cleaners Mrs   Knowles              
  Mrs    Carolan              
  Mrs   Powell              
  Mrs   McMahon              
  Mrs   Kelley              
  Mrs    Jackson              
  Mrs   Lovelady              
Top